Książki PDF za darmo

Dobre darmowe ebooki do pobrania Docer Doci Pdf – X

Życie z niepełnosprawnością w globalnym kryzysie – Joanna Belzyt

Dużym walorem książki jest […] starannie przemyślana struktura. Autorki podjęły ważny dyskurs dotyczący funkcjonowania osób z niepełnosprawnością sensoryczną w sytuacji pandemii SARS-CoV-2. Przedstawiając szczegółowo trudne, wręcz traumatyczne doświadczenia badanych, pokazały, jak bardzo komplikuje ona ich życie: uniemożliwia lub w znacznym stopniu opóźnia realizację planów, spełnianie marzeń oraz zmusza do rekonstrukcji sposobów radzenia sobie z wyzwaniami codzienności. […]

Z recenzji dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP

Niniejsza publikacja składa się z czterech części: dwóch teoretycznych, metodologicznej oraz analitycznej. Zwieńczona zaś jest podsumowaniem. W pierwszej części teoretycznej zajmujemy się zjawiskiem kryzysu. Analizujemy jego znaczenie w ujęciu:

– światowym – odwołujemy się do nauk socjopolitycznych oraz ekonomicznych, przyglądamy się zjawisku kryzysu społecznego, zjawisku globalizacji, jak też międzynarodowym sposobom radzenia sobie z kryzysem;
– rodzinnym – akcentujemy tu zmiany zachodzące w systemach rodzinnych, opisujemy współczesne modele rodzin, a także rodzinne procesy radzenia sobie z kryzysem (na przykład spowodowanym niepełnosprawnością jednego z członków rodziny), zwracamy również uwagę na specyficzną sytuację rodzin tworzonych przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością;
– jednostkowym – analizujemy jednostkowe konsekwencje doświadczania kryzysu, definiujemy i opisujemy zdarzenia krytyczne oraz skutki stresu dla funkcjonowania człowieka, a zwłaszcza dla człowieka z niepełnosprawnością; pochylamy się nad koncepcją trajektorii losu ludzkiego, a także wskazujemy na możliwe strategie radzenia sobie z kryzysem.

https://www.impulsoficyna.com.pl/niepelnosprawnosc-w-stopniu-lekkim-i-glebokim/2328-zycie-z-niepelnosprawnoscia-w-globalnym-kryzysie.html

Pobierz, klikając w dowolną reklamę na stronie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *