PDF 24 Książki PDF do pobrania. PDF do pobrania.

Baza informacji o książkach: 84,200 pozycji. Pobierz pliki PDF itp. Dostępność dla pasjonatów literatury i badaczy. Unikalna kolekcja.

Psychologia – Ciccarelli Saundra K.

Psychologia – Ciccarelli Saundra K. | Książka w Sklepie EMPIK.COM

Najnowocześniejszy i najbardziej wszechstronny podręcznik psychologii na świecie!

„Psychologia” jest nowoczesnym i obejmującym najważniejsze zagadnienia tej dyscypliny podręcznikiem, który od pierwszego amerykańskiego wydania w 2009 r. wciąż jest aktualizowany. Niniejsze pierwsze wydanie polskie oparte jest na trzecim amerykańskim.

Tematyka, która została ujęta w tym podręczniku, obejmuje: biologiczne podstawy procesów psychicznych, wrażenia i spostrzeganie, świadomość, proces uczenia się, pamięć, świadomość, poznanie, motywacje i emocje, seksualność, płeć kulturową, stresy i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka, teorie osobowości, zagadnienia psychologii społecznej, zaburzeń psychicznych i psychoterapii. Podręcznik uzupełniają dodatki: jeden obejmujący zastosowanie statystyki w psychologii i drugi poświęcony obszarom, na których pracują psychologowie.

Materiał ułożony jest w sposób sprzyjający zapamiętywaniu i umożliwiający sprawdzanie opanowanej wiedzy przez samego studenta – służą temu podsumowania, mapy pojęć oraz  testy zamieszczone w podrozdziałach i na zakończenie każdego rozdziału – uzupełniony licznymi  odwołaniami do badań naukowych, diagramami, wykresami, tabelami i przykładami.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *